ANH CƯƠNG – NHÀ PHỐ BẮC GIANG

Nhà phố Bắc Giang – Chủ đầu tư: anh Cương